Lyu Minghao 吕 明昊

CHNChina (CHN)

<Prev 1 2 3 Next>
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 37,95
1500m 10 January 2019 1.58,14
1000m 11 January 2019 1.15,16 SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
1000m 16 November 2018 1.16,44
500m 17 November 2018 38,06 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
1000m 9 November 2018 1.17,59
500m 10 November 2018 38,40
1500m 11 November 2018 2.01,83
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 37,88 SB
1500m 27 October 2018 1.56,76 PR SB
1000m 28 October 2018 1.16,56
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
1000m 19 October 2018 1.16,50
500m 20 October 2018 38,12
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
1000m 12 October 2018 1.17,29
1500m 12 October 2018 2.02,80
500m 13 October 2018 38,07
Jilin Province 18th National Games Youth Group Changchun (CHN) 11 - 14 September 2018
500m 11 September 2018 38,13 SB
1500m 11 September 2018 1.57,53 SB
1000m 12 September 2018 1.15,49 SB
5000m 12 September 2018 7.18,77 PR SB
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 37,87
1500m 1 February 2018 1.58,58
1000m 2 February 2018 1.16,48
5000m 2 February 2018 7.22,76
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
1000m 26 January 2018 1.15,70
500m 27 January 2018 37,61 SB
500m (2) 27 January 2018 37,73
1500m 28 January 2018 1.58,81
Jilin Province Youth Competition/Selection Changchun (CHN) 1 - 3 December 2017
500m 2 December 2017 37,73 SB
1500m 2 December 2017 1.58,35
1000m 3 December 2017 1.16,31
5000m 3 December 2017 7.19,14 PR SB
<Prev 1 2 3 Next>