Liu Yang (2002) 刘 洋

CHNChina (CHN)

<Prev 1 2 Next>
China Cup 3 Harbin (CHN) 10 - 12 November 2017
500m (2) 10 November 2017 41,86
500m 10 November 2017 42,08
1000m 11 November 2017 1.26,47
1500m 12 November 2017 2.17,35
China Cup 2 Changchun (CHN) 20 - 22 October 2017
500m (2) 20 October 2017 41,48 PR SB
500m 20 October 2017 41,65 PR SB
1000m 21 October 2017 1.24,62 PR SB
1500m 22 October 2017 2.16,41 PR SB
China Cup 1 Changchun (CHN) 13 - 15 October 2017
500m (2) 13 October 2017 41,76 PR SB
500m 13 October 2017 42,08 PR SB
1000m 14 October 2017 1.49,39
1500m 15 October 2017 2.17,69 SB
Test Races Harbin (CHN) 23 - 24 September 2017
500m 23 September 2017 42,96 SB
1000m 24 September 2017 1.29,55 SB
Heilongjiang Province Championships Harbin (CHN) 11 - 12 March 2017
1000m 12 March 2017 1.26,19 SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 42,60 PR SB
1500m 25 February 2017 2.16,53 PR SB
1000m 26 February 2017 1.28,53 PR SB
3000m 26 February 2017 5.06,51 PR SB
China - Youth Championships 2016 Harbin (CHN) 26 - 27 February 2016
500m 26 February 2016 44,04 PR SB
China - Youth Championships 2015 Shenyang (CHN) 31 January - 1 February 2015
500m 31 January 2015 45,23 PR SB
1000m 31 January 2015 1.35,26 PR SB
500m 1 February 2015 45,08 PR SB
1500m 1 February 2015 2.33,95 PR SB
China - Youth Championships Shenyang (CHN) 18 - 19 January 2014
500m 18 January 2014 46,96 PR SB
1000m 18 January 2014 1.40,76 PR SB
500m 19 January 2014 47,02
1500m 19 January 2014 2.43,43 PR SB
<Prev 1 2 Next>