Hou Kaibo

CHNChina (CHN)

<Prev 1 2 3 Next>
Summer Cup Heerenveen Heerenveen (NED) 14 July 2018
500m 14 July 2018 36,20 SB
1000m 14 July 2018 DNS
China Cup Final Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018
500m (2) 24 March 2018 35,10 PR SB
500m 24 March 2018 35,34
China - Sprint Championships 2018 Urumqi (CHN) 17 - 18 March 2018
500m 17 March 2018 35,31 PR SB
1000m 17 March 2018 1.17,41
500m 18 March 2018 35,47
1000m 18 March 2018 1.18,21
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 36,65
1000m 2 February 2018 1.16,48
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
500m (2) 27 January 2018 36,19
500m 27 January 2018 36,62
China - Single Distances Championships 2018 Harbin (CHN) 27 - 30 December 2017
500m (2) 28 December 2017 36,94
500m 28 December 2017 36,11
China Cup 4 Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017
1000m 17 November 2017 1.18,11
500m 18 November 2017 36,22 TR
500m (2) 18 November 2017 36,30
China Cup 3 Harbin (CHN) 10 - 12 November 2017
1000m 10 November 2017 1.15,64 SB
500m 11 November 2017 36,31
500m (2) 11 November 2017 35,86 SB
China Cup 2 Changchun (CHN) 20 - 22 October 2017
500m (2) 21 October 2017 36,07
500m 21 October 2017 36,23
China Cup 1 Changchun (CHN) 13 - 15 October 2017
500m (2) 14 October 2017 WDR
500m 14 October 2017 36,07 SB
<Prev 1 2 3 Next>