Yang Yang

CHNChina (CHN)

<Prev 1 2 3 Next>
Summer Cup Heerenveen Heerenveen (NED) 14 July 2018
500m 14 July 2018 36,37 SB
1000m 14 July 2018 1.13,00 SB
China Cup Final Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018
500m (2) 24 March 2018 35,81
500m 24 March 2018 35,76
China - Sprint Championships 2018 Urumqi (CHN) 17 - 18 March 2018
500m 17 March 2018 35,66 SB
1000m 17 March 2018 1.12,05 SB
500m 18 March 2018 36,52
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 36,27
1500m 1 February 2018 1.58,89 PR SB
1000m 2 February 2018 1.14,20
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
1000m 26 January 2018 1.13,98
500m 27 January 2018 36,34
500m (2) 27 January 2018 36,20 SB
China - Single Distances Championships 2018 Harbin (CHN) 27 - 30 December 2017
500m (2) 28 December 2017 36,24 SB
500m 28 December 2017 36,48
1000m 29 December 2017 1.14,01
China Cup 4 Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017
1000m 17 November 2017 1.14,93
500m 18 November 2017 37,38
500m (2) 18 November 2017 37,04
China Cup 3 Harbin (CHN) 10 - 12 November 2017
1000m 10 November 2017 1.13,63 SB
500m 11 November 2017 36,50 SB
500m (2) 11 November 2017 36,29 SB
China Cup 2 Changchun (CHN) 20 - 22 October 2017
1000m 20 October 2017 1.14,40 SB
500m 21 October 2017 36,74 SB
500m (2) 21 October 2017 36,94
China Cup 1 Changchun (CHN) 13 - 15 October 2017
1000m 13 October 2017 1.17,35 SB
500m 14 October 2017 37,09 SB
500m (2) 14 October 2017 37,27
<Prev 1 2 3 Next>