Yang Tao 杨 涛

CHNChina (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next>
China Cup 1 Changchun (CHN) 10 - 12 October 2014
500m 11 October 2014 36,93 PR SB
500m (2) 11 October 2014 36,79 PR SB
1000m 12 October 2014 1.14,08 PR SB
1500m 12 October 2014 1.56,59 SB
China - Single Distances Championships 2014 Changchun (CHN) 7 - 9 March 2014
1500m 7 March 2014 1.58,93
500m (2) 8 March 2014 37,10
500m 8 March 2014 37,09
5000m 8 March 2014 7.22,68
1000m 9 March 2014 1.15,22
National Cup 6 Shenyang (CHN) 1 - 2 March 2014
5000m 1 March 2014 7.22,18
1500m 2 March 2014 1.58,61
National Cup 5 Shenyang (CHN) 22 - 23 February 2014
1000m 22 February 2014 1.15,66
500m (2) 23 February 2014 37,35
500m 23 February 2014 37,55
China - Junior Championships 2014 Harbin (CHN) 10 - 11 January 2014
500m 10 January 2014 37,28
3000m 10 January 2014 DQ
1500m 11 January 2014 2.00,89
12th Liaoning Provincial Championships Shenyang (CHN) 28 - 29 December 2013
500m 28 December 2013 37,87
5000m 29 December 2013 7.25,34
China - Allround Championships 2014 Harbin (CHN) 19 - 20 December 2013
500m 19 December 2013 37,46
5000m 19 December 2013 7.18,31
1500m 20 December 2013 1.58,21
National Cup 4 Changchun (CHN) 30 November - 1 December 2013
10000m 30 November 2013 14.57,73 PR SB
1500m 1 December 2013 1.55,69 PR SB
National Cup 3 Changchun (CHN) 23 - 24 November 2013
1000m 23 November 2013 1.15,01 PR SB
500m (2) 24 November 2013 37,16
500m 24 November 2013 37,02 PR SB
National Cup 2 Harbin (CHN) 2 - 3 November 2013
5000m 2 November 2013 7.07,07 PR SB
1500m 3 November 2013 1.57,61 PR SB
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next>