Baoerjiang Rehati 包 尔江 热哈提

CHNChina (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next>
China - National Championships 2019 Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019
500m 3 January 2019 38,50 SB
5000m 3 January 2019 6.48,86
1500m 4 January 2019 1.54,77
10000m 4 January 2019 14.20,46 SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
5000m 16 November 2018 6.55,62 SB
1500m 18 November 2018 1.54,29 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
10000m 9 November 2018 14.30,91 SB
1500m 11 November 2018 1.54,67
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
5000m 19 October 2018 6.50,36
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
1500m 12 October 2018 1.54,36
5000m 14 October 2018 6.48,25 SB
Summer Cup Heerenveen Heerenveen (NED) 14 July 2018
500m 14 July 2018 38,82 SB
3000m 14 July 2018 3.56,13 PR SB
China Cup Final Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018
1500m 23 March 2018 1.49,83 PR SB
5000m 24 March 2018 6.39,49 PR SB
China - Allround Championships 2018 Urumqi (CHN) 15 - 16 March 2018
500m 15 March 2018 38,33 SB
5000m 15 March 2018 6.43,06 SB
1500m 16 March 2018 1.50,30 SB
10000m 16 March 2018 14.00,71 SB
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
10000m 26 January 2018 14.20,31
1500m 28 January 2018 1.54,29
China - Single Distances Championships 2018 Harbin (CHN) 27 - 30 December 2017
5000m 27 December 2017 6.59,42
10000m 29 December 2017 14.09,23 SB
1500m 30 December 2017 1.54,35
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next>