Qu Anqi

CHNChina (CHN) October 1998 (MN1)

Personal Records

500m 38,63 25 January 2019 Calgary (CAN)
1000m 1.14,89 6 January 2019 Calgary (CAN)
1500m 1.53,58 25 January 2019 Calgary (CAN)
3000m 4.23,48 24 November 2018 Breda (NED)
5000m 7.07,27 26 January 2019 Calgary (CAN)

Season Bests

500m 38,63 25 January 2019 Calgary (CAN)
1000m 1.14,89 6 January 2019 Calgary (CAN)
1500m 1.53,58 25 January 2019 Calgary (CAN)
3000m 4.23,48 24 November 2018 Breda (NED)
5000m 7.07,27 26 January 2019 Calgary (CAN)

Results

Time Trials Calgary (CAN) 9 February 2019
500m 9 February 2019 39,24
Canada Cup #3 Calgary (CAN) 25 - 27 January 2019
500m 25 January 2019 38,63 PR SB
1500m 25 January 2019 1.53,58 PR SB
5000m 26 January 2019 7.07,27 PR SB
500m 27 January 2019 39,14
Canada Cup #2 Calgary (CAN) 4 - 7 January 2019
500m 4 January 2019 50,23
1500m 4 January 2019 1.55,00 PR SB
500m 6 January 2019 38,96 PR SB
1000m 6 January 2019 1.14,89 PR SB
Baanwedstrijd vanaf Pup. A Breda (NED) 2 December 2018
500m 2 December 2018 39,95
1500m 2 December 2018 1.59,98 PR SB
Baanwedstrijd vanaf Junioren Breda (NED) 24 November 2018
500m 24 November 2018 39,62 PR SB
3000m 24 November 2018 4.23,48 PR SB

More Results