Viktoriya Tulaeva Виктория Тулаева

RUSRussia (RUS) Female

Personal Records

500m 1.00,77 25 March 2017 Chelyabinsk (RUS)
1000m 2.13,25 26 March 2017 Chelyabinsk (RUS)

Season Bests

100m 14,46 20 December 2017 Chelyabinsk-Inga (RUS)
300m 38,32 20 December 2017 Chelyabinsk-Inga (RUS)
500m 1.01,54 26 October 2017 Chelyabinsk (RUS)

Results

A. V. Beloglazova Prize Chelyabinsk-Inga (RUS) 19 - 20 December 2017
100m 20 December 2017 14,46 SB
300m 20 December 2017 38,32 SB
Sports School No. 1 Championships Chelyabinsk (RUS) 21 November 2017
300m 21 November 2017 DNF
500m 21 November 2017 1.01,91 SB
Control Starts - Sports School No. 1 Chelyabinsk (RUS) 26 October 2017
500m 26 October 2017 1.01,54 SB
Chelyabinsk City Championships Chelyabinsk (RUS) 25 - 26 March 2017
500m 25 March 2017 1.00,77 PR SB
1000m 25 March 2017 2.25,95 PR SB
500m 26 March 2017 1.02,70
1000m 26 March 2017 2.13,25 PR SB
Inga Artamonova Prize Chelyabinsk-Inga (RUS) 4 - 5 March 2017
100m 4 March 2017 14,57 SB
300m 4 March 2017 40,13 SB

More Results