Li Yunyuan 李 韫媛

CHNChina (CHN) April 1996 (LN4)

Personal Records

500m 40,59 4 January 2019 Calgary (CAN)
1000m 1.19,57 6 January 2019 Calgary (CAN)
1500m 2.01,80 4 January 2019 Calgary (CAN)
3000m 4.39,43 24 November 2018 Breda (NED)

Season Bests

500m 40,59 4 January 2019 Calgary (CAN)
1000m 1.19,57 6 January 2019 Calgary (CAN)
1500m 2.01,80 4 January 2019 Calgary (CAN)
3000m 4.39,43 24 November 2018 Breda (NED)

Results

Canada Cup #2 Calgary (CAN) 4 - 7 January 2019
500m 4 January 2019 40,59 PR SB
1500m 4 January 2019 2.01,80 PR SB
500m 6 January 2019 40,81
1000m 6 January 2019 1.19,57 PR SB
Baanwedstrijd vanaf Pup. A Breda (NED) 2 December 2018
500m 2 December 2018 42,17 SB
1500m 2 December 2018 2.07,02 PR SB
Baanwedstrijd vanaf Junioren Breda (NED) 24 November 2018
500m 24 November 2018 42,46 SB
3000m 24 November 2018 4.39,43 PR SB
Baanwedstrijd Vanaf Junioren en China Breda (NED) 3 November 2018
500m 3 November 2018 42,50 SB
1000m 3 November 2018 1.26,23 SB
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
500m 26 January 2018 42,27 PR SB
500m (2) 26 January 2018 41,88 PR SB
1500m 28 January 2018 2.09,79 PR SB

More Results